XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
16-18 września 2019 r.
Bydgoszcz - Pelplin - Toruń

Zdjęcia

fot. Mariusz Kowalikowski, Piotr Kurek