XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
16-18 września 2019 r.
Bydgoszcz - Pelplin - Toruń

Strona główna

Szanowni Państwo,

 

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pragnie zaprosić Państwa na kolejną, tym razem XXXVII Konferencję Problemową Bibliotek Medycznych, która po 11 latach wraca do Bydgoszczy.

Tym razem postanowiliśmy zainteresować Państwa dawną książką medyczną, w różnych aspektach jej – posługując się terminologią wybitnego polskiego bibliologa Jana Muszkowskiego – “życia”. Mamy tutaj na myśli zarówno kwestie tradycyjnie wiązane z “życiem książki” w bibliotece, a więc jej gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem, ale także z nieco bardziej wykraczające poza te ramy – digitalizacją, konserwacją, a w związku z tym udziałem naszych bibliotek w różnego rodzaju projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W ciągu kilkudziesięciu lat organizowania zjazdów bibliotekarzy medycznych owa problematyka nigdy nie stanowiła głównego wątku konferencyjnego, z rzadka jedynie przebijając się pojedynczymi tekstami na wspomnianym forum. A przecież dawna książka medyczna staje się od jakiegoś czasu przedmiotem zainteresowania nie tylko bibliologów czy historyków medycyny, pojawia się również – osiągając ogromne niekiedy kwoty – na rynku antykwarycznym i aukcyjnym. Dość zauważyć, że w dziejach historiografii książki to właśnie wielkie dzieło medyczne Andreasa Vesaliusa De humani corporis fabrica (Basel 1543, 1555) doczekało się – obok Biblii wydrukowanej w warsztacie Gutenberga oraz De revolutionibus Mikołaja Kopernika – pełnego światowego spisu, którego dokonali amerykańscy i brytyjscy badacze.

Takie zakrojone na ogromną skalę przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie wykazu wszystkich zachowanych starych druków danego tytułu i wydania czyni się tylko dla ksiąg wyjątkowych. Współcześni badacze uznali, że taką wyjątkową księgą jest słynny podręcznik anatomii flamandzkiego uczonego A. Vesaliusa.

A zatem spójrzmy i my – bibliotekarze z książnic medycznych naszego kraju, przy udziale koleżanek i kolegów z innych bibliotek – na ten ciekawy obszar bibliologiczny. Zerknijmy do naszych magazynów i podzielmy się na forum zarówno informacją o skarbach jakie tam przechowujemy, ale i problemami z jakimi przychodzi nam się w związku z nimi borykać.

Może pokłosiem naszego spotkania będą nowe ciekawe inicjatywy w tym obszarze, zaś XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych tym razem zatytułowana “Piśmiennicze dziedzictwo medycyny “ stanie się impulsem do ich realizacji.

 

Serdecznie zapraszam

 

dr Krzysztof Nierzwicki

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu